Skandinavija? Sever? Nordijske zemlje?

Piše: Filip Petković

Švedska sa zapadne strane, Rusija sa istočne. Na severu Norveška, a na jugu Baltičko more preko kog se nalazi Estonija. Tako je ograničena teritorija Finske, jedne od skandinavskih zemalja. Ili možda baltičkih zemalja? Ili ni to?

 

Reč nedelje 460 240px

 

Pitanje iz naslova možemo posmatrati iz više uglova i svaki od njih nam može doneti drugačiji odgovor. Ovu situaciju možemo posmatrati iz geografske, političke, jezičke i kulturne perspektive. Često i stanovnici skandinavskih zemalja imaju problem da svrstaju Finsku. Većina je, ipak, ubraja u grupu skandinavskih zemlja, dok drugi smatraju da ona više pripada grupi baltičkih zemalja, a nekolicina misli da je ona zaseban entitet za sebe i da ne pripada pomenutim grupama.  U jedno su svi sigurni: finski jezik ne pripada grupi skandinavskih jezika.

 

Scandinavia

Mapa Skandinavije (izvor: www.cdn.britannica.com)

 

Odatle ćemo i krenuti. Finski jezik pripada grupi ugro-finskih jezika koja dalje pripada porodici uralskih jezika. Sa druge strane, svi skandinavski jezici poput švedskog, norveškog i danskog pripadaju germanskoj grupi indoevropske porodice jezika. Naizgled je stvar vrlo jasna, međutim, kada je jezik u pitanju uvek postoje određene komplikacije. Švedski jezik zvaničan je u Finskoj i ima isti status baš kao i finski. Osim toga, pod uticajem ranijih kontakata, određene reči iz švedskog su prihvaćene u finskom jeziku. Zbog toga, mnogi istraživači smatraju da Finska zaslužuje da se nađe među skandinavskim zemljama iako je jezik prilično drugačiji. 

I geografski gledano opet se javlja nekoliko nedoumica. Finska se samo jednim svojim delom nalazi na Skandinavskom poluostrvu, ali je neretko ubrajaju u ovu grupu. Zemlje Skandinavije su zasigurno čuveni trojac: Švedska, Norveška i Danska, ali se tu postavlja pitanje ostalih teritorija. Gde se ubrajaju Grenland, Farska ostrva, Island i naravno Finska? Da li su to skandinavske teritorije ili nisu?

Iz političke perspektive stvar je možda najjasnija. Tokom svoje istorije, Finska je bila deo Švedske, a kasnije i Rusije. Danas je samostalna punopravna zemlja, pa iako nije članica unije skandinavskih država, Finska je članica Nordijskog saveta (The Nordic Council), zvaničnog tela za formalnu interparlamentarnu saradnju nordijskih zemalja (Finske, Danske, Islanda, Norveške, Švedske, Farskih ostrva, Grenlanda i Olanda), osnovanog 1952. godine. 

 

Šta se ovde zapravo događa?

 

dc199ca8cf91b3df5a08a81fd6c8e29a975c235b

Mapa Severa, odnosno nordijskih zemalja (izvor: www.se-flow-cdn.clio.me)

 

Ovde je primarno reč o jezičkoj nedoumici. Skandinavija odnosno skandinavske zemlje (eng/no: Scandinavia; sv/dk: Skandinavien) i Sever odnosno nordijske zemlje (eng: Nordics, sv/no/dk: Norden) su dva različita pojma koja često dovode do zabune. Pojam Skandinavija (skandinavske zemlje) se odnosi na tri države: Švedska, Norveška i Danska. Nasuprot ovom pojmu imamo pojam Sever (nordijske zemlje), koji nosi mnogo šire značenje, jer podrazumeva jedinstvo regiona objedinjenog kulturnim, političkim i istorijskim razlozima. Pod „Severom” se ubrajaju sve teritorije koje pripadaju skandinavskim zemljama (Švedska, Norveška i Danska), potom Finska, Island, Grenland, Oland i Farska ostrva. Kod nas se često oba pojma prevode isto - Skandinavija, skandinavske zemlje itd. Zbog toga moramo biti pažljivi, jer ovo nije ispravno.

Odgovor na pitanje iz naslova je da Finska pripada nordijskim zemljama, odnosno zemljama Severa, a u Finskoj se ravnopravno koriste švedski jezik (jedan od skandinavskih jezika) i finski jezik (jedan od ugro-finskih jezika).


Ukoliko ovo niste znali, nadamo se da ste nešto naučili!

Realizaciju projekta "Nordijska čitaonica" finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs